Hesaplama Robotu Güncellendi. Güncel 2020 DGS puan hesaplama için aşağıdaki DGS puan hesaplama programını kullanın. Hesaplamak için ilgili alanları doldurup hesapla butonuna basın.DGS Puan Hesaplamada 2019 DGS verileri dikkate alınmıştır. dgs taban puan hesaplama

2019 DGS örnek sınav sonuçları aşağıda paylaşılmıştır. Sonuçlara bakarak hesaplama robotumuzun doğruluğunu görebilirsiniz.

ÖBP puanınızı girerken virgül yerine nokta kullanın. (Örn; 60.2 gibi)

Puanınız
ÖBP Puanınız (40-80 arası)

Önlisans Başarı Puanınızı Bilmiyorsanız Hesaplamak İçin TIKLAYIN


Kitapçık Türü Doğru Sayısı Yanlış Sayısı
Matematik (60 Soru)
Türkçe (60 Soru)
Sayısal Puanınız
Sözel Puanınız
Eşit Ağırlık Puanınız

Sitemizde Hesaplama Yapanların Ortalaması
Türkçe Ortalaması
Matematik Ortalaması

Kitapçık Türü Net Sayısı
Türkçe (60 Soru)

Matematik (60 Soru)

ÖBP Puanınız

Bu sayfa 24938 kere görüntülendi.

İLGİLİ HESAPLAMALAR

Bunlara baktınız mı?

İlgili Hesaplamalar

AYT Puan Hesaplama YKS Ortaöğretim OBP Hesaplama
TYT Puan Hesaplama DGS Önlisans ÖBP Hesaplama
LGS Puan Hesaplama Takdir Teşekkür HesaplamaDGS Sonuçları 2019DGS İLE İLGİLİ KONU BAŞLIKLRI

DGS Konu Başlıkları

DGS Konu Başlıkları

DGS Nedir? DGS' ye Kimler Girebilir?
DGS Kaç Soru Kaç Dakika? DGS ÖBP Nedir? Önlisans ÖBP Hesaplama
DGS Genel Bilgiler ve Kurallar DGS Yılda Kaç Kez Yapılıyor?
DGS Sayısal Konuları DGS Sözel Konuları
DGS Yanlış Bilinen Doğrular DGS Puanının Hesaplanması


DGS 2020

DGS İLE İLGİLİ HER ŞEY!

DGS NEDİR?

Herhangi bir üniversitenin 2 yıllık önlisans bölümlerinden mezun olmuş ya da yaz okulundaki dersleri vererek mezun olabilecek durumdaki öğrencilerin katılabildiği, ÖSYM tarafından gerçekleştirilen çoktan seçmeli bir sınavdır. 

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) üniversitelerin iki yıllık önlisans bölümlerinden veya meslek yüksekokulları ile açıköğretim önlisans programları mezunlarının lisans programlarına geçişlerini sağlamak için yapılan merkezi bir sınav.

DGS' ye kimler girebilir?

DGS Sınavına, bir ön lisans programlarından mezun adaylar başvurabilir. Son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da sınava başvurabilir. 

DGS Kaç soru Kaç Dakika

DGS 60 matematik ve 60 Türkçe olmak üzere toplam 120 sorudan oluşur. Sınav süresi 150 dakikadır. 

DGS ÖBP Nedir?

DGS’ye başvuran her aday için, bitirme yılı ve diploma notu dikkate alınarak Önlisans Başarı Puanı (ÖBP) olarak adlandırılan bir puan hesaplanır. ÖBP’lerin hesaplandığı dönemde mezun durumda olmayan adaylar için diploma notu yerine not ortalaması kullanılır. Adayların not ortalamaları önce 100’lük sisteme çevrilir. Ardından 0,8 ile çarpılır ve ÖBP puanı elde edilir. Ön lisans akademik not ortalamaları (en yükseği 100, en düşüğü 50 olarak değerlendirilerek) 0,8 ile çarpılarak Önlisans Başarı Puanına (ÖBP) dönüştürülecektir. Böylece, 50 olan en düşük notun ÖBP değeri 40 olacak, en yüksek 100 olan notun da ÖBP değeri 80 olacaktır. 50’nin altında olan notlar 50 olarak değerlendirmeye alınacaktır. Bu şekilde hesaplanan Önlisans Başarı Puanı merkezî sınavdan alınan puana eklenerek adayın yerleştirme puanı hesaplanacaktır. Bütün not sistemleri doğru orantı kurularak, 100’lü not sistemine dönüştürülecektir. 

DGS ÖBP Puanınızı Hesaplamak için TIKLAYIN

Önceki yıl herhangi bir bölüme yerleşenler için ÖBP nasıl hesaplanır?

2019-DGS puanları veya özel yetenek sınavı sonucu ile bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, 2020-DGS puanları ile bir yükseköğretim programına yerleştirilirken ÖBP'ye uygulanacak katsayılar (1/4 oranında) düşürülecektir. Yani DGS ÖBP katsayısı 0,6 yerine 0,45 ile çarpılır.

Bu durumda DGS yerleştirme puanına en fazla 18, en çok 36 puan eklenecektir.

DGS GENEL BİLGİLER VE KURALLAR

  • Sınav, Haziran ayının son haftasonunda uygulanır.

  • DGS’de sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika olacaktır.

  • Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır.

  • DGS puanları, adayların sınav sonuçlarından hesaplanan sözel ve sayısal standart puanlarının ve ön lisans öğrenimlerinde elde ettikleri akademik not ortalamalarından hesaplanan ön lisans başarı puanlarının (ÖBP) belli katsayılarla çarpılarak toplanmasıyla elde edilecektir.

  • Yerleştirme, adayların DGS puanları ve tercihleri ile yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak bilgisayar ortamında yapılacaktır.

  • Lisans öğrenimine başlama hakkı elde eden öğrencilere üniversitelerince ön lisans eğitimi sırasında almış oldukları derslerden eş değer kabul edilenlere muafiyet verilerek ve kredileri dikkate alınarak, programdan alması gereken dersler belirlenir. Öğrencinin alması gereken derslere göre programa kaydı yapılarak, eğitime devam hakkı verilir.

  • Yabancı dille öğretim yapılan programlarda ve zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programlarda öğrencilerin lisans programına başlayabilmeleri için üniversitenin yapacağı yabancı dil muafiyet sınavını geçmeleri veya yabancı dil hazırlık sınıfına devam ederek başarılı olmaları gerekir.

  • Hangi ön lisans programlarından mezun olacak/olan adayların hangi lisans programlarını tercih edebilecekleri Tablo-2’de verilmiştir. Adayların, tercihlerini sadece bu tabloda verilen ilgili alanları göz önünde tutarak Tablo-1’deki lisans programlarından yapmaları gerekmektedir.

  • Sınavın uygulanmasında ve sonuçların değerlendirilmesinde aday tarafından verilen bilgiler esas alınacağından, Aday Başvuru Formlarına yazılan bilgilerdeki eksikler ve yanlışlar yüzünden doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır. Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir.

  • Sınavın ve sınav sonuçlarının geçerli sayılabilmesi için bir adayın bu kılavuzdaki tüm kurallara uyması zorunlu olup, sınav kurallarına uymayan adayların sınavları iptal edilecektir.Sınavdan sonra bile olsa bu kurallara uymadığı tespit edilen adayların, sınav ve yerleştirme sonuçlarından doğan hakları iptal edilecektir. Sınava girmek ve başarılı olmak, kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuatta yer almayan bir hakkı adaylara vermez.

DGS SINAVA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Üniversitelerin iki yıllık bölümlerinden, Meslek yüksekokulları ve açıköğretim önlisans programlarından mezun olanlar DGS’ye girebilir.

Sınavın yapıldığı yıl son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adayların da başvuru hakkı var.

KKTC meslek yüksekokullarının son sınıf öğrencileri ve mezunları ile aynı koşullarda yurtdışından mezun olup denkliği kabul edilen adaylar da DGS’ye başvurabilir. Gerek merkezi yerleştirme gerekse özel yetenek sınavıyla öğrenci alan meslek yüksekokulu son sınıf öğrencileri ve mezunları da eğer alanlarında lisans programı yapmak istiyorsa DGS’ye başvurmak zorunda.

DGS’YE KİMLER BAŞVURAMAZ?

Yukarıdaki şartları taşımayan hiçbir öğrenci DGS ye başvuramaz. DGS ye girebilmenin şartı iki yıllık bir bölümden mezun olmak.

DGS KAÇ SORU KAÇ DAKİKA

Sınav çoktan seçmeli sorulardan oluşuyor.

DGS’de sayısal ve sözel bölümden oluşan yetenek testleri uygulanır. Toplam 120 soru yer alır.

120 sorunun 60 sorusu Matematik, 60 sorusu Türkçe’ dir.

DGS sınavı 150 dakikada sürüyor.

SINAV NEREDE YAPILIYOR?

Sınav 2018 yılından bu yana 81 ilde yapılıyor.

DGS YILDA KAÇ KEZ YAPILIYOR?

DGS yılda bir kez genelde temmuz ayında gerçekleştiriliyor.

DGS SONUÇLARI NE KADAR SÜRE GEÇERLİ?

DGS sonuçları sadece 1 yıl geçerlidir. Sınavın yapıldığı yıl için kullanılır.

DGS PUANI NASIL HESAPLANIYOR

Yetenek testinin sayısal ve sözel bölümleri için adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Adayların, sayısal ve sözel bölümlerin her birinden aldıkları ham puanların ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece adaylar için Sayısal Standart Puan ve Sözel Standart Puan hesaplanacaktır.
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

DGS PUANININ HESAPLANMASI

Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınacak DGS puanları hesaplanacaktır.
DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar, Tablo-A’da yer almaktadır. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak
toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puanı bulunmayan
adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır.

DGS PUAN HESAPLAMA İÇİN TIKLA

ÖNLİSANS BAŞARI PUANI (ÖBP) NEDİR NASIL HESAPLANIR

DGS’de Önlisans Başarı Puanı (ÖBP), aşağıdaki şekilde hesaplanarak sınav puanlarına eklenecektir:
Ön lisans akademik not ortalamaları (en yükseği 100, en düşüğü 50 olarak değerlendirilerek) 0,8 ile çarpılarak Önlisans Başarı Puanına (ÖBP) dönüştürülecektir. Böylece, 50 olan en düşük notun ÖBP değeri
40 olacak, en yüksek 100 olan notun da ÖBP değeri 80 olacaktır. 50’nin altında olan notlar 50 olarak değerlendirmeye alınacaktır. Bu şekilde hesaplanan Önlisans Başarı Puanı merkezî sınavdan alınan puana
eklenerek adayın yerleştirme puanı hesaplanacaktır. Bütün not sistemleri doğru orantı kurularak, 100’lü not sistemine dönüştürülecektir.

ÖBP Puanı hesaplamak için öncelikle notunuzun 100’lük sistemde mi yoksa 4’lük sistemde mi olduğunu belirlemelisiniz.

Eğer 100’lük sistemdeyse, direkt olarak sonucunuzu 0.8 katsayısı ile çarparak ÖBP puanınızı bulabilirsiniz. ÖBP en fazla 80, en az 40 olur.

Eğer 4’lük sistemdeyse, notunuzu 20 ile çarpmanız yeterli olacaktır.

TABLO-A. DGS PUANLARINI BELİRLEYEN STANDART PUANLAR VE KATSAYILAR

DGS PuanlarıSayısal 
Standart 
Puan
Sözel 
Standart
Puan
Ön Lisans 
Başarı Puanı 
(ÖBP)*
Sayısal DGS Puanı30,60,6
Sözel DGS Puanı0,630,6
Eşit Ağırlıklı DGS Puanı1,81,80,6

DGS SAYISAL KONULARI

• Temel Kavramlar (Sayılar)
• Rasyonel Sayılar ve Ondalık Sayılar
• Bölme ve Bölünebilme Kuralları
• Faktöriyel
• Obeb – Okek
• Denklem Çözme
• Basit Eşitsizlikler
• Mutlak Değer
• Üslü Sayılar
• Köklü Sayılar
• Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler
• Oran Orantı
• Problemler
• Kümeler
• Fonksiyonlar
• Modüler Aritmetik
• Permütasyon
• Kombinasyon
• Olasılık
• Sayısal Mantık
• Üçgende Açılar
• Özel Üçgenler
• Kenarortay – Açıortay
• Üçgende Benzerlik
• Üçgende Alan
• Çokgenler
• Dörtgenler
• Çember – Daire
• Katı Cisim
• Analitik Geometri

DGS SÖZEL KONULARI

• Sözcükte Anlam
• Cümlede Anlam
• Paragrafta Anlam
• Sözel Mantık


DGS YANLIŞ BİLİNEN DOĞRULAR

DGS’ye sadece myo mezunları başvurabilir. (YANLIŞ)

Doğrusu: myo mezunları ve myo son sınıfta okuyanlar.

Alttan ders(ler)i olan dgs’ye giremez. (YANLIŞ)

Doğrusu : tüm dersleri alttan olan son sınıf öğrencisi dgs’ye girebilir.

Alttan ders(ler)i olan dgs’de tercih işlemi yapamaz. (YANLIŞ)

Doğrusu : tüm dersleri alttan olan dgs’ye girmiş kişi tercih işlemini gerçekleştirebilir.

Alttan ders(ler)i olan dgs’yi kazansa bile kayıt olamaz, yerleşemez. (YANLIŞ)

Doğrusu : tek dersi ilk dönemden olan, stajı veya bitirme projesi vermemiş kişi dgs’yi kazanır ise şartlı kayıt hakkından fayadalanabilir. Kazandığı yılın ilk döneminde myo mezunu olarak, geçici mezuniyet belgesi ile kazandığı okula kayıt olur, diğer seneden (okuldan okula değişebilir) başlayabilir.

Kayıt sırasında myo’da görülen her dersten muaf olunabilir. (YANLIŞ)

Doğrusu : bu yetki üniversite senatolarına verilmekle beraber yıldan yıla, aynı üniversite içinde bölümden bölüme değişebiliyor. Üniversitelerin arasında ortak bir standart yok.

Kazanılan lisans bölümünde muhakkak 1.sınıftan başlanılıyor. (YANLIŞ)

Doğrusu : yine aynı muafiyetlerde olduğu gibi yıldan yıla, bölümden bölüme değişebiliyor. 1’den başlatan da var, 2 ve 3.sınıftanda. Çoğunluk 1. Sınıftan başlatıyor, ancak üstten ders alma imkanın olabildiği için yine 3 senede bitirebiliyorsun.

ilk sene intibak senesidir, bu yıldaki derslerin birini ikisini veya daha fazlasını veremeyenin okuldan ilişiği kesilir. (YANLIŞ)

Doğrusu : intibak yılı sistemi kaldırıldı. Dolayısıyla 2’den fazla ders bırakanın ilişiği kesilir uygulaması da kaldırılmış oldu. Eskiden bu intibak yılında kazanan kişi öğrenci sayılmazdı, askerlik ertelemesi yaptıramazdı ve bu durum da tarihe karışmış oldu. Ancak 1.sınıfta uyuşmayan dersler verildiği için fark tamamlama uygulaması devam etmiş oluyor.

Meslek yüksek okulunda aa, ba, bb ile verdiğim bütün derslerden muaf olunabilir. (YANLIŞ)

Doğrusu : olabilirsin de, olmayabilirsin de. Myo’da aa ile verdiğin ders dönemlik, kazandığın lisansta aynı ders yıllık olabilir. Myo’da ba ile verdiğin ders türkçe, kazandığın lisansta aynı ders ingilizce olabilir. Kredi sayıları uyuşmuyor olabilir. Senatolara kalmıştır, standart bir uygulama yoktur.

Hazırlık sınıfında kalınır ise okuldan ilişik kesilir. (YANLIŞ)

Doğrusu : bazı okullarda hazırlık sınıfında kalan kişi türkçe eğitim veren hazırlık sınıfı olmayan bir üniversiteye aynı bölüme gönderilebilir. Öğrenciye’de seçenekler arasından seçme imkanı verilebiliyor. Veya aynı üniversitede mezuniyete kadar verilmek şartı ile devam edilebilir. Yine uygulamalar üniversiteden üniversiteye değişebiliyor. Bu durumu kılavuzda koşul olarak görebiliyorsunuz.

Bir senenin veya bir dönemin sonunda bazı nedenlerden dolayı üniversiteden memnun kalınmazsa herhangi bir üniversiteye geçiş yapılabilir. (YANLIŞ)

Doğrusu : yatay geçiş veya merkezi yerleştirme ile geçiş yapılabiliyor. Ancak yatay geçiş için derslerin dönemlik veya yıllık ortalaması sonucu oluşan okul başarı puanına bakılarak, ilgili üniversitelere tercih yapılarak geçilebilir. Son sınıfta ve ilk sene yapılamaz. Üniversiteden üniversiteye değişmekle beraber dönem aralarında veya yıl sonlarında belirlenen tarihlerde tercih usulü ile yapılabilir. Bir kaç senedir uygulanan merkezi yerleştirme sistemi ile geçiş henüz tam oturmamıştır. 2 sene önce bir çok üniversite tarafından uygulanan sistem geçen sene bazı üniversiteler tarafından uygulandı. Son alınan kararla, ilgili yılın puanı (kazanılan üniversiteye başlanırken alınan puan) geçiş yapılacak yılın puanına (geçiş yapılmak istenen üniversitenin aynı bölüm puanına) eşit veya fazla ise yapılabiliyor. Ancak burada da puanların standart sapma ile yıllar arasındaki farklılaşmasını da göz önünde bulunduracak olur ise ilgili yazıda anlatılmak istenen şu olmalıydı ve öyle de olacaktır. Aynı yıl içinde puanlar karşılaştırılmalıdır.

DGS ile kazananların yatay geçiş veya erasmus,farabi hakları yokmuş. (YANLIŞ)

Doğrusu : hayır var, dgs ile kazanlar da aynen ygs-lys ile kazananlara aynı haklara sahiptir. İlgili üniversitenin her öğrencisi aynı haklara sahiptir.

DGS ile kazananlara farklı gözle bakılıyor, hocalar bırakmaya çalışıyor, öğrenciler küçük görüyor. (YANLIŞ)

Doğrusu : bugüne kadar dgs ile yerleşen öğrencilerimden aldığım bilgilere ve dgs ile yerleştiğimde hissettiğim durumlara göre öyle bir uygulama veya davranış yok. Hocaların çoğu senin dgs ile geçtiğini bilmezler bile. Öğrencilere de gelince zaten büyük bir bölümü yaş olarak küçükler, üst sınıflardan alttan dersi kalanlardan olduğunuzu düşünen büyük bir kesim var. Dgs ile geçildiği bilinse bile bir kaç üniversitede bir kaç öğrencinin davranışını genellememek gerekir.

DGS ile kazananlara yurt çıkmıyor. (YANLIŞ)

Doğrusu : dgs ile kazanların yurt başvuruları ygs-lys ile kazananlarla aynı tarihte olmuyor. Yurtların ygs-lys ile kazanlarla dolduğu düşünülüyor. Yurt-kur genel müdürlüğünden aldığım bilgilere göre dgs için de kontenjan ayrılıyor ancak giren sayısına oranla biraz düşük ama yine de dgs ile kazanıp yurda yerleşen her yıl yüzlerce öğrenci var.

DGS ile kazananlar burs veya kredi alamıyor. (YANLIŞ)

Doğrusu : hayır alabilir. Ancak öncelik myo’da burs-kredi alıp, ara vermeden kazananlara veriliyor. Burs alan bursa devam edebiliyor, kredi alan krediye devam edebiliyor. Ancak yine burada sınıf uyumluluğu da önemli. İlk 2 senesinde (myo’da) alan öğrencinin lisans bölümünde 3. Ve 4. Sınıfta alması gerekiyor, çünkü 4 yıl olarak verilebiliyor. Yani yönetmeliğe göre burs veya kredi çıkmış olsa bile lisansın ilk yılı 3. Sınıfa denk gelirse alınabiliyor, diğer türlü 1-2 sene bekleniyor. Fakat uygulamalarda çok farklılıklar oldu. Myo’da burs-kredi alıp, dgs ile ara vermeden kazananlardan alamayanlar olduğu gibi, myo’da burs-kredi almayıp, ara vererek kazanlardan alanlar oldu. Bu durumlara bu sene şahit olduk. Ayrıca maddi durumu müsait olanlardan alanlar olduğu gibi, maddi durumu sıkıntılı olanlardan alamayanlar oldu. Yani tam bir standart uygulanamadı. Yine yönetmeliğe göre konuşacak olursa myo’da burs-kredi alıp ara vermeden kazananlar burs-kredi başvurusu yapmayacak, sadece kazandığını öğrenci belgesi ile ibraz edecek. Ancak önceden burs-kredi almayan, dgs ile ara vererek kazanan veya ara vermeden kazananlar ise burs ve kredi başvurusu yapacak.

DGS ile bir lisans bölümü kazandıktan myo diploması okula teslim edildiği için mezun olununca myo diploması yanıyor, lisans diploması alınıyor. (YANLIŞ)

Doğrusu : myo diploması kazanılmış bir haktır. Bu durumda iptali söz konusu olamaz, lisanstan mezun olduğunuzda myo diplomanızı da geri alabileceksiniz. Böylece 2 üniversite (bir önlisans, bir lisans olmak üzere) mezunu olmuş olacaksınız.

DGS’ye sadece 3 kere veya 5 kere girme hakkı vardır. (YANLIŞ)

Doğrusu : dgs’ye girme hakkı sınırsızdır, önceki 3-5 yıl girme hakkı uygulamaları kaldırılmıştır.

DGS ile bir lisans bölümüne yerleşilirse ve dgs ile kazanılan fakülteden mezun olunursa tekrardan dgs’ye girme hakkı yoktur. (YANLIŞ)

Doğrusu : hayır vardır. Dgs ile kazanılan fakülteden ister mezun olun, ister okumaya devam edin, ister bitirmeden kayıt sildirin tekrar dgs’ye girebilirsiniz. Hatta tekrar aynı bölümü veya tekrar aynı üniversiteyi yazabilirsiniz. Arka arkaya aynı myo diploması ile bir kaç fakülte okuyabilirsiniz.

DGS ile bir yere yerleştikten 1-2 sene sonra tekrar dgs ile bir bölüm kazanılırsa ikisi birden okunabilir. (YANLIŞ)

Doğrusu : dgs ile örgün (1.öğretim, 2.öğretim, uzaktan eğitim dahil – aöf ve aöf uzaktan hariç) bir lisans bölümüne yerleşildiğinde bir ya da bir kaç sene sonraki dgs’ye tekrar girilebilir. Ancak yine bir örgün lisans kazanılır ise ve önceden kazanılan bölümde okumaya devam ediliyor ise aynı anda iki örgün bölüm okunamaz. İlkinden kayıt silinmesi gerekiyor.

DGS ile bir sene lisans bölümüne kayıt yapılırsa ancak o zaman hemen sonraki sene okul puanı kesintisi olur.

Doğrusu : yerleşme sonuçlarına göre ilgili bölümü kazanmışsan, ister kayıt ol, ister olma sadece 1 sene sonrasındaki dgs’de puan kesintisi olacaktır. Puan kesintisi okul puanın 1/4’ü (%25i) kadar olacaktır. Bu da 6-12 puan arasına tekabül ediyor.

Örnek 2,5 ile mezun olmuşsan 30 puan yerine 22,5 puan eklenecek ve kayıp 7,5 puan olacak. (bu da 2014 verilerine göre sayısalcılar için 2,5 sayısal netine eşittir, eşit ağırlıkçılar için yaklaşık 2 sayısal, 2 sözel nete eşittir.)

Örnek 3,5 ile mezun olmuşsan 42 puan yerine 31,5 puan eklenecek ve kayıp 10,5 puan olacak. (bu da 2014 verilerine göre sayısalcılar için 3,5 sayısal netine eşittir, eşit ağırlıkçılar için yaklaşık 3 sayısal, 3 sözel nete eşittir.)

DGS’ye eklenecek okul puanı maksimum 80, minimum 40 puan olacaktır. (YANLIŞ)

Doğrusu : sonuç belgende maksimum 80, minimum 40 yazabilir ancak bu son puana eklenen öbp (ön lisans başarı puanı) değildir. Örneğin öbp olarak size 75, 65 gelebilir, sonuç belgende de bu yazabilir. Ancak bu yerleşme puanına bu şekilde yansımaz. Öbp’nin %60’ı puana eklenti yapılır.

Örnek 4’lik sistemde 2,5 ile mezun olmuşsan 2,5 x 20 = 50 önlisans başarı puanıdır, ancak 50×0,6=30 puan eklenecektir. (daha kısa bir yol vereyim; eklenecek öbp= mezuniyet puanı (4’lük) x 12 buradan 2,5×12=30 (direk eklenecek puanı verir)

Örnek 100’lük sistemde 75 ile mezun olmuşsan 80’liğe çevirmen gerekir. 75×0,8=60 sonra 60×0,6=36 puan eklenecektir. (daha kısa bir yol vereyim; eklenecek öbp= mezuniyet puanı (100’lük) x 0,48 buradan 75×0,48=36 (direk eklenecek puanı verir)


Gelecek hayallerde kalmasın. Hesapla ve planla.