Hesaplama Robotu Güncellendi. Güncel 2020 LGS puan hesaplama için aşağıdaki LGS puan hesaplama programını kullanın. Hesaplamak için ilgili alanları doldurup hesapla butonuna basın.LGS Puan Hesaplamada 2019 LGS verileri dikkate alınmıştır.
SAYISAL BÖLÜM (40 SORU)

Kitapçık Türü Doğru Sayısı Yanlış Sayısı
Matematik (20 Soru)
Fen Bilimleri (20 Soru)


SÖZEL BÖLÜM (50 SORU)

Kitapçık Türü Doğru Sayısı Yanlış Sayısı
Türkçe (20 Soru)
İnkilap Tarihi (10 Soru)
Din Kültürü (10 Soru)
Yabancı Dil (10 Soru)
PUANINIZ

Kitapçık Türü Net Sayısı
Türkçe Netiniz
Matematik Netiniz
Fen Bilimleri Netiniz
İnkilap Tarihi Netiniz
Din Kültürü Netiniz
Yabancı Dil Netiniz
LGS Puanınız

LGS Hesaplama Robotu


Bu sayfa 26982 kere görüntülendi.
LGS 2020
LGS NEDİR?
LGS (Liseye Geçiş Sınavı) Resmî ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları ve geçici eğitim merkezlerinin 8’inci sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına öğrenci yerleştirilmesi amacıyla Bakanlıkça yapılan merkezî sınavdır.
LGS Kaç Soru ve Kaç Dakika
LGS iki oturum şekliden yapılacaktır. Birinci oturum, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika; ikinci oturum ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacaktır.
Birinci oturumda Türkçe (20 soru), İngilizce (10 soru), İnkılap Tarihi (10 soru), Din kültürü (10 soru)
İkinci oturumda Matematik (20 soru), Fen Bilimleri 820 soru) testleri yer alacaktır.
2020 LGS NE ZAMAN
2020 LGS Milli Eğitim Bakanlığınca Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, 6 Haziran‘da gerçekleştirilecek. 8. sınıf öğretim programları esas alınarak yapılacak sınav, iki bölüm halinde ve aynı gün uygulanacak. Sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak.
LGS PUANI NASIL HESAPLANIR?
Merkezî Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır. a. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir. b. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı; ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur. c. Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir. ç. Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır. d. Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adayların ham puanlarının ortalamasını 50’ye, standart sapmasını 10’a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir. e. Her alt test için hesaplanan standart puanlar, Tablo-2’de verilen katsayılar ile çarpılarak her bir alt testin ağırlıklı standart puanları bulunur.
MSP NEDİR?
Merkezi Sınav Puanı, Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje uygulayan eğitim kurumları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına öğrenci yerleştirmede kullanılan Bakanlıkça yapılan merkezî sınav puanına kısaca MSP denilmektedir.
LGS'DE 3 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜR MÜ?
LGS'de 3 yanlış 1 doğruyu götürmektedir. Yanlışların 3'te 1'i doğru sayısından çıkarılarak net sayısı bulunur.

Gelecek hayallerde kalmasın. Hesapla ve planla.